Word lid van de Wijkvereniging

Wanneer je in de groenste wijk van Leiden woont, dan heb je daar waarschijnlijk bewust voor gekozen. Kies er dan ook voor om lid te worden van de wijkvereniging. De wijkvereniging wil graag een rol spelen bij: de onderlinge band tussen de inwoners van de wijk onderlinge zorg en aandacht voor de leefomgeving belangenbehartiging bij…

Open dag RaceRunning Leiden Atletiek, zaterdag 7 april om 14:00 uur

‘Atletiek is ook voor jongeren met een lichamelijke beperking’, vindt Leiden Atletiek en wil in april met RaceRunning beginnen voor jongeren van ongeveer 6 jaar en ouder. Bij RaceRunning loopt of rent de atleet met een driewiel race loopfiets, zonder pedalen, maar wel met een zadel en een borststeun (foto). RaceRunning is geschikt voor iedere…

Zondagmiddagconcerten in de Waterlelie 2018

Ieder jaar verzorgt de stichting Muziek Leidse Hout een serie concerten in de Waterlelie. Hier vindt u het programma voor 2018, dat varieert van Jazz tot viswijven. Alle concerten vinden plaats op zondagen om 13.30 uur. 6 mei Stageband van Show- & Marchingband Amigo Leiden  13 mei Sing in tune + Muziekcentrum Leiden Noord  20…

De Burgervisie op het Stationsgebied is af!

Kom naar de presentatie op vrijdag 9 maart 16.30 Samen rollen we de groene loper uit op het Stationsplein. Alle lijsttrekkers zijn uitgenodigd en we bedanken alle 200 Leidenaren en organisaties die hebben bijgedragen. Samen maken we het Stationsgebied weer mooi.

Meewerken bij de voorstellingen in het Openluchttheater in De Leidse Hout?

De afgelopen jaren heeft een uitbreiding plaatsgevonden van het aantal voorstellingen in het openluchttheater in de Leidse Hout. Wij vragen mensen die willen helpen bij de praktische uitvoering van de voorstellingen. Na drie succesvolle seizoenen (instrumentale muziek, theater, dans, zang, jazz, cabaret), is de Stichting Openluchttheater Leidse Hout momenteel druk bezig een programma voor het seizoen 2018 voor te…

Flat van Swietenstraat

De stichting Boerhaave heeft de sloop, bouw en renovatie van het complex gegund aan bouwbedrijf van Wijnen. Binnen nu en 2 maanden wordt begonnen met de sloop van de flat aan de van Swietenstraat. Het sloopafval wordt lokaal vergruisd en dit materiaal wordt hergebruikt binnen het complex. Tot dusverre heeft noch de gemeente noch de…

Verbetering verkeersveiligheid en aanleg riolering Kagerstraat

De aanleg van de nieuwe riolering in de Kagerstraat is nu definitief door de gemeente aanbesteed. Tegelijk met de aanleg van de riolering wordt ook een trottoir aangelegd aan de kant van het ziekenhuis. Bovendien wordt aan de kant van het ziekenhuis het parkeren verbeterd door duidelijke parkeervakken en waar wel en waar niet geparkeerd…

Regenwater afvoer vanaf de ROC locatie

In de periode 9 t/m 27 april zullen achtereenvolgens de Dieperpoellaan, de Houtlaan en de Faljerilstraat afgesloten worden om de woningen op het riool aan te sluiten. Volgens de wet Bouwbesluit is het verplicht om voor alle nieuwbouw projecten het afvalwater en het regenwater gescheiden af te voeren. Dit is ook opgenomen in het bestemmingsplan….

SBB gaat weer heien op de ROC locatie

Geheel tot onze verassing gaat er in het project Dieperhout weer geheid worden en wel voor de fundering van de tuinhuisjes. Dit gebeurt in week 13 (26-02/30-02). Vervolgens worden de verschillende wegen in het project woonrijp gemaakt met als gevolg dat de enige bouwingang aan de Kagerstraat zal zijn. Dit zal de situatie zijn vanaf…

Hartelijk dank voor vier jaar plezier

Goedemorgen Houtkwartierbewoners, Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering/Nieuwjaarsborrel hebben we afscheid genomen van Hans van Dalen als bestuurslid Communicatie en Lobby. Als bestuur willen we Hans heel hartelijk bedanken voor al zijn inspanningen. Hij heeft de wijkvereniging een duidelijk gezicht gegeven binnen de wijk maar ook buiten de wijk. We hebben een levendige website en heldere…

Werkzaamheden Kagerstraat uitgesteld . . .

Kent u dat verhaal van de aanpassing van het riool en de bestrating van de Kagerstraat dat op 2 januari zou beginnen? Nou, dat ging dus even niet door. Waarschijnlijk pas eind februari. ‘Door omstandigheden hebben wij het werk nog niet aan een aannemer kunnen gunnen, waardoor de werkzaamheden ook tijdelijk uitgesteld moeten worden’. Dat…

Nieuwjaarsbijeenkomst en algemene ledenvergadering op 18 januari

Op 18 januari houdt wijkvereniging Houtkwartier de traditionele Nieuwjaarsborrel in het Theehuis in de Leidse Hout. Voorafgaand aan de borrel vergaderen de stemgerechtigde leden over de activiteiten van de wijkvereniging. Bent u lid? Dan heeft u een mail met de agenda en een link naar de stukken gekregen. Bent u geen lid? Dan hebben wij…

Kagerstraat vanaf volgende week op de schop

In de maanden januari (vanaf volgende week dus) en februari gaat de Kagerstraat vanaf de Eijmerspoelstraat op de schop. Mede door de nieuwbouw is het noodzakelijk dat er een nieuwe afvoer voor regenwater wordt aangelegd. En dat is een ideaal moment om ook de bestrating te vernieuwen. ‘Hemelwaterafvoer’ gescheiden Het regent soms zo hard dat…

Mooie beelden in Nieuwsbrief Dieperhout

De gemeente stuurt regelmatig e-mailnieuwsbrieven rond over de voortgang van de bouwwerkzaamheden in onze wijk. Ditmaal met mooie beelden over de plaatsing van de brug over de Poelwetering en de herplanting van een plataan in het Agnesplantsoen. Video van de brug Foto’s van de boomverplaatsing

Dit zijn de argumenten voor een busstation in het Terweepark

Vreest niet! Het gemeentebestuur heeft al in september besloten dat het busstation op de huidige locatie blijft. Maar dat was een voornamelijk ‘bestuurlijke’ beslissing: het meest ‘kansrijke’ alternatief – het Terweepark – bleek geen draagvlak te hebben. Vanavond presenteert het gemeeentebestuur alle inhoudelijke argumenten rond alle beoordeelde alternatieven. 6 december, van 17.00 tot 20.00 uur…

Presentatie Leiden Centraal Park – 11 december

Kom op 11 december naar het Groene Idee Café, waar het Burgerpanel Leiden Centraal Park zijn concept-burgervisie presenteert en met u wil meedenken over wat de gemeente al verkoopt als ‘duurzaamste kilometer van Nederland’, het nieuwe Stationsgebied.  Het drukste stukje van Leiden gaat grondig veranderen en biedt de ultieme mogelijkheid om samen met burgers een duurzaam…

Leiden koopt Hotel Haas – 12 december informatieavond

Dinsdag 28 november heeft het college van B&W besloten het Mariënpoel Hotel, Mariënpoelstraat 1a aan te kopen. Informatieavond 12 december van 18.30 tot 20.00 Visser ’t Hooft, Kagerstraat 1 Indien ook de gemeenteraad akkoord gaat zal het pand – na een beperkte interne verbouwing – verhuurd worden aan stichting De Binnenvest. Het pand zal gaan…

Hoe houden wij het Houtkwartier ‘schoon, heel en veilig’?

Of wij voortaan willen bijdragen aan het onderhoud van de openbare ruimte? Dit is de vraag die het gemeentebestuur ons op een bewonersavond in januari onder de titel ‘Samen aan de Slag’ wil voorleggen. Eerst maken wij samen een inventarisatie van de staat van dat onderhoud. 23 januari 2018, bewonersavond ‘Samen aan de Slag’ Bonaventura,…

Hoe komt de nieuwbouw van Bonaventura eruit te zien?

Afgelopen september hebben architecten en maquette getoond van de voorgestelde nieuwbouw van het Bonaventura aan de Boerhaavelaan. De hoofdingang komt aan de Van Swietenstraat te liggen. Dit zijn de eerste foto’s. Naast een hoofdgebouw met twee verdiepingen wordt er ook nog een pand met twee gymzalen geplaatst.  

Einde oefening busstation, op 6 december

Kom nog één keer allemaal naar een bijeenkomst over het busstation. Op 6 december kan iedere belangstellende kennis nemen van de uitkomsten van de (zomer)onderzoeken naar de locaties van het busstation. 6 december, van 17.00 tot 20.00 Stationsplein 107 De bijeenkomst is door het gemeentebestuur opgezet als ‘informatiemarkt’. Wij kunnen dan documenten inzien en met…

Veldloop Leidse Scholen gewonnen door St. Josephschool

Afgelopen vrijdag 3 november waren onze buren gastheer voor de Veldloop Leidse Scholen. Zo’n 200 scholieren hebben zich tot het uiterste ingespannen tijdens de Leidse veldloopkampioenschappen. Vooral bij de 1300 meter lange wedstrijd voor basisscholen was de spanning gistermiddag te snijden. De St. Josephschool troefde Woutertje Pieterse en de Morskring af. Wedstrijd voor Leo Kanner-klassen…

Busstation blijft aan Stadszijde

Vandaag maakte wethouder Paul Laudy het besluit van B&W bekend om de huidige locatie van het busstation aan te wijzen als dé locatie van het busstation. Daarmee is het Terweepark als locatie voor het busstation van de baan. Verplaatsing busstation van de baan De wijkvereniging is hier enorm blij mee. Wij danken de vele ambtenaren…