Nieuws ontvangen of lid worden?

Wil je op de hoogte blijven van de laatste gebeurtenissen in het Houtkwartier, geef dan je e-mail adres aan ons door. Wil je meteen lid worden van de wijkvereniging, vul dan onderstaand aanmeldingsformulier in:

5 oktober – online webinar over de energietransitie

Op 5 oktober organiseren Houtkwartier en Tegengas Merenwijk een gratis online webinar over de energietransitie voor alle burgers van Leiden e.o. In dit document vind u een link, waarmee u het webinar kunt bijwonen. Na 5 oktober kunt u het webinar alsnog of opnieuw bekijken via dezelfde link. In het webinar staat de rol van…

Inspraak en contact gemeente over de energietranstitie

De wijkvereniging is erg druk geweest met de energietransitie en de gemeenteraad vergaderingen daarover. Er is ingesproken en de gemeenteraad heeft diverse moties ingediend. Het is belangrijk dat lokale wijken een eigen keuze kunnen maken en niet worden gedwongen mee te doen aan WarmelinQ, een verouderd concept dat niet zal leiden tot de noodzakelijke CO2…

Persbericht en open brief GR m.b.t. Warmtevisie

Onder het kopje Warmtevisie en energietransitie op deze pagina vind uw onze open brief aan de gemeenteraad m.b.t. warmtetransitie op de vergadering op 7 september 2023 en een bijbehorend persbericht.

Wegwerkzaamheden Schipholweg Oost

Zoals sommigen waarschijnlijk al hebben gemerkt is de gemeente in het kader van de Ringweg Oost druk bezig met werkzaamheden aan de Schipholweg Oostzijde. Meer informatie daarover is hier te lezen.

Uitnodiging Informatie-/Participatieavond Schipholweg – Woensdag 28 juni 2023

Afgelopen woensdag 21 juni heeft de wijkvereniging een prima vooroverleg gehad met Vorm over hun bouwplan. We hebben gekonstateerd dat er sprake is van veel en significante wijzigingen in het bouwplan. Het gebouw ziet er op veel punten belangrijk anders uit dan we eerder hebben gezien. Komende woensdagavond 28 juni bestaat de mogelijkheid om het…

ABBA Experience – 10 juni – Openluchttheater Leidse Hout

Zaterdagavond 10 juni 2023ABBA avond metDe coverband ABBA EXPERIENCEAanvang 20.00 uur ABBA Experience is een topact binnen de wereld van Tribute bands en de allereerste in  Nederland die een dergelijk eerbetoon aan de succesvolste glitter rockband ooit uit Zweden bracht. Net als veel Tribute bands, is ABBA Experience ontstaan uit een project dat tot een…

Nieuwbrief Uitvoering Masterplan Verkeer Houtkwartier

Via de post hebt u een brief van de gemeente ontvangen waarin u wordt uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over de verkeersmaatregelen in het kader van het Masterplan Verkeer Houtkwartier. Meer informatie vanuit het wijkbestuur met meer achtergrodninformatie vindt u hier.

Nieuwsbrief informatieavond gemeente mbt Posthofrotonde

Afgelopen maandagavond 17 april was er bij de school Driestar een avond over de Posthofrotonde. Het verslag met onze visie vindt u hier. Meer informatie over de verkeerssituatie in onze wijk vindt u in het menu onder het kopje VERKEER EN PARKEREN.

Brief aan minister Rob Jetten gestuurd mbt WarmtelinQ

Mede op initiatief van onze wijkvereniging is er een brief verstuurd naar de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten met betrekking tot WarmtelinQ. Hierin wordt met diverse onderbouwingen toegelicht waarom het beter is de subsidies/investeringen voor het WarmtelinQ project in te trekken en voorrang te geven aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving van…

Ingesproken bij commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid mbt Raadsherenbuurt

Afgelopen commissievergadering heeft Hans van Straaten ingesproken bij de commissievergadering Leefbaarheid en Bereikbaarheid over de het uitvoeringsbesluit fase 2 inzake de herinrichting van het zuidoostelijk deel van de Raadsherenbuurt. De tekst en het bijbehorende plaatje vindt u hier. Meer informatie over de verkeerssituatie in onze wijk vindt u in het menu onder het kopje VERKEER EN…

Laatste nieuwbrieven online

Onze laatste nieuwsbrieven over het Masterplan Verkeer en het contact met de gemeente hierover staan weer online. Ook stelt onze BOA zich even persoonlijk voor. Wilt u de nieuwsbrieven automatisch per e-mail en/of ons ondersteunen door lid te worden van onze actieve wijkvereniging? Schrijf u dan hier in https://houtkwartier.com/aanmelden/

ALV Wijkvereniging 23 maart

Onze jaarlijkse ALV van de wijkvereniging houden we op donderdag 23 maart bij de Driestar. Aanvang 19:30 uurInloop vanaf 19:00 uur Aansluitend organiseren we gelegenheid om het Dossier Woningen en Gebouwen in te vullen en om daarbij hulp te krijgen. Het jaarverslag 2022 en jaarplan 2023 inclusief verantwoording en begroting vind u op hier. Met…

Nieuwe nieuwsbrief

Voor onze wijkbewoners en geïntereseerden is de eerste nieuwsbrief van 2023 hier te downloaden.

Verslag participatiegesprek Schipholweg 101

Recent heeft de wijkvereniging gesproken met diverse partijen betrokkenen buj de herontwikkeling van Schipholweg 101. Meer informatie is hier te vinden: Bouwplannen Schipholweg 101

Brief aan wethouder North

De wijkvereniging heeft recent een brief gestuurd aan wethouder North over het Masterplan verkeer en andere verkeersaspecten in onze wijk. Meer informatie is hier te vinden: Masterplan verkeer Hourkwartier

Info over wijkbijeenkomst Energietransitie

Op 14 december jongstleden was er in Driestar een bijeenkomt over de energietranstie, een onderwerp waar we allemaal mee te maken krijgen. Er is ook een artikel hierover verschonen in het Leidsch Dagblad. Meer informatie is hieronder te vinden: Nieuwsbrief met alle info en video van de avond Verslag in Leidsch Dagblad over onze energietransitie…

Laatste updates energietransitie

14 december aanstaande is er weer een wijkbijeenkomst over de energietransitie. Meer info is hier te vinden. Verder heeft het college vragen van de gemeenteraad over de energietransitie beantwoord en heeft onze wijkbestuur daar mede een reactie op gegeven. Deze informatie staat hier.

Update inrichting Raadsherenbuurt

De wijkverenigingen Houtkwartier en Raadsherenbuurt hebben ivm de werkzaamheden fase 2 in de Raadsherenbuurt betreffende riolering en van het herinrichting verkeer overleg gehad met de gemeente Leiden. Het ontwerp van de gemeente voor fase 2 en de reactie van de verenigingen en enkele bewoners naar aanleiding van het overleg zijn hier te vinden https://houtkwartier.com/verkeer-en-parkeren/raadsherenbuurt-antonie-duycklaan-e-o

Update diverse bouwplannen

Er gebeurt veel in onze wijk. Onder het menu BOUWPLANNEN is onder andere de laatste stand van zaken over de schipholweg ontwikkelingen, de nieuw te ontwikkelen appartementen in de Mariënpoelstraat en de situatie m.b.t. de tijdelijke schoollokalen van het Da Vinci college te vinden.

7 november: 2e wijkbijeenkomst bouwplan Schipholweg 66-128

Onderwerp: WijkbijeenkomstDatum: maandag 7 novemberTijd: 19:30 – 21:30 uurLocatie: Driestar Komende maandag 7 november zal de projectontwikkelaar ons opnieuw informeren over de vorderingen met het bouwplan. Dan kunnen we zien wat er is gedaan met alle opmerkingen en suggesties vanuit onze wijk. De verslagen van eerdere bijeenkomsten en aanvullende kanttekeningen vanuit de wijk zijn hier…