Geen busstation in het TerweePark

Onder het motto ‘Terwee, Nee’ voert de wijkvereniging actie tegen een voorstel om het busstation te verplaatsen naar de ‘zeezijde’ van het station. Dit zou het gevolg kunnen zijn van uitvoering van een stedebouwkundig plan uit 2012 voor de ontwikkeling van de ‘stadszijde’ van het station. Het busstation zou dan een plek moeten krijgen in het ‘Terweepark’ tussen Poortgebouw en Rijnsburgerweg – precies daar waar het ‘hout’ van het Houtkwartier begint.

Op deze pagina vindt u de huidige stand van zaken (met voorgeschiedenis). In het menu hierboven vindt u achtergrondinformatie, stukken en andere details.

Huidige stand van zaken:

In een brief van 2 februari aan de raad staat dat B&W nu niet verder gaan met het voorstel om alleen het TerweePark als voorkeurslocatie voor het busstation uit te werken. Zij stellen een nieuw raadsvoorstel op met als doel om “voor de inpassing van het busstation beide zijden van het station Leiden Centraal gelijkwaardig te onderzoeken. Samen met de stad worden deze twee scenario’s uitgewerkt en eind 2017 aan de gemeenteraad aangeboden.”

Wij vinden dat een verstandig besluit. In de komende periode zullen wij met dezelfde scherpte en inzet onze bijdrage geven aan de verdere ontwikkelingen.

 

Ons eerste wapenfeit in april 2016

Met de motie van april 2016 (‘Vreemd aan de orde van de dag’) signaleert de gemeenteraad dat het verstandig is ‘de verschillende opties voor (..) het busstation nogmaals tegen het licht te houden en daarbij de belangrijkste voor- en nadelen op het gebied van verkeer en stedenbouwkundige inpassing te benoemen’.

Na vaststelling van die motie 2016 hebben wij via de Werkgroep Ruimtelijke Ordening Leiden Zeezijde enkele malen gesproken met de projectconsultants die een B&W besluit voor de afweging van opties voor een voorkeurslocatie moesten voorbereiden. Basis voor die gesprekken was een brief aan de gemeenteraad van B&W over de manier waarop de motie afgehandeld zou moeten worden. Deze brief was door de projectconsultants opgesteld zónder eerder overleg met ons.

Eind december 2016 stuurden wij het college een brief waarin wij vele onvolkomenheden in die voorbereiding aankaartten. Wij zagen dat hun voorbereidingen wel heel erg neigen naar de vooropgezette conclusie dat er maar één voorkeurslocatie zou zijn: het Terweepark. Dat vinden wij onzorgvuldig. Onze hoofdpunten:

  • Deze verplaatsing wordt een financieel moeras voor de gemeente
  • Zowel ruimte-, verkeers- als milieutechnisch pást het busstation helemaal niet op de voorgenomen plek
  • Het gemeentebestuur kan in het geheel geen draagvlak voor  verplaatsing tonen

 

Onze eerste stappen

Onze eerste stap was het opstellen van een inspraakreactie op de Mobiliteitsnota 2015-2022. Deze kunt u hier lezen. Op 12 mei 2015 hebben wij dit nog dunnetjes overgedaan tijdens de commissievergadering.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.